Check Point i Radware razem

2020-01-09

W cyberbezpieczeństwie nie istnieje jedno uniwersalne zabezpieczenie. Skuteczny system ochrony składa się z wielu zabezpieczeń, które wspólnie przeciwdziałają różnym atakom i zagrożeniom. Dlatego dwie znane izraelskie korporacje Radware i Check Point Software Technologies, Ltd. zacieśniły współpracę. Pozwoli to na zapewnienie ich klientom jeszcze lepszej i pełniejszej ochrony. Na zdjęciu Wojciech Glazewski oraz Lukasz Kajdan

Projekt bez tytułu.png

Check Point rozszerzył swoją ofertę o rozwiązania typu WAF, DDOS Protector, ADC.
Radware oferuje rozwiązania bezpieczeństwa w następujących obszarach:

  • Zapewnienie niezawodności i wydajności serwerów i aplikacji
  • Inspekcja szyfrowanej komunikacji TLS/SSL
  • Ochrona aplikacji Web - WAF lokalny i w chmurze
  • Ochrona przed atakami bot-ów na Web i API
  • Ochrona przed atakami DDoS - rozwiązanie hybrydowe