HARMONY ENDPOINT, OCHRONA PUNKTÓW KOŃCOWYCH, KTÓREJ POTRZEBUJESZ