Finansowanie szkoleń

Check Point oferuje dwa sposoby finansowania szkoleń

Zakup szkoleń z funduszy COOP
(dostępne tylko dla autoryzowanych partnerów)

Zapraszamy do skorzystania z możliwości 100% refinansowania kosztów udziału w szkoleniach autoryzowanych Check Point Software Ltd. w Ośrodku Szkoleniowym CLICO. Warunkiem koniecznym, aby finansowanie mogło być zatwierdzone przez firmę Check Point, jest zdanie przez uczestnika odpowiedniego egzaminu certyfikacyjnego (cp. CCSA lub CCSE) do 60 dni po zakończeniu szkolenia. W tym zakresie czasowym przewidywane jest finansowanie z Coop. Aby sprawdzić czy Państwa firma ma możliwość skorzystania z tego programu, należy zalogować się na konto Państwa firmy w portalu Partner Map Check Point, wybrać zakładkę Marketing > Co op Dashboard, w której widoczna jest kwota dostępna na szkolenia (pozycja: Trainings and Demo).

Zakup szkoleń przy pomocy Cyber Security Learning Credits (CLC) lub karty kredytowej

Firma Check Point Software Technologies Ltd. stworzyła możliwość zakupu szkoleń (prowadzonych również online) przy pomocy Cyber Security Learning Credits (CLC) - specjalnych voucherów szkoleniowych lub kart kredytowych. Finansowaniu kredytami CLC podlegają certyfikowane szkolenia i kursy, egzaminy, wybrane usługi profesjonalne oraz udział w konferencji CheckPoint Experience.

Zapytania, w sprawie finansowania szkoleń Check Point, można kierować pod adres: szkolenia@clico.pl.

Skontaktuj się z nami